Foto: Shimano

Shimano med fortsatt nedgang i 2. kvartal

Shimano rapporterer fortsatt nedgang i 2. kvartal, og følger trenden fra 1. kvartal. Samtidig ser de en langsiktig positiv trend for sykling generelt.

Skrevet av: Pål Nilsen, Redaktør
25. juli 2023
Lesetid: 1 min

Stabil langsiktig sykkelinteresse.

Trenden fra 1. kvartal i år fortsetter for den globale sykkelbransjen med store varelager, stagnasjon i etterspørsel og ettervirkninger etter dårlig vær på vårparten i Europa, høyere levekostnader og finansiell uro. Lyspunktet er at den generelle interessen for sykkel er stabil og forventes å forbli det i uoverskuelig framtid. El-sykler dominerer i det europeiske markedet og presser prisnivået opp.

Rapport for 2. kvartal 2o23

Shimano rapporterer 17,7% nedgang i sitt sykkelrelaterte netto salg for 2. kvartal, sammenlignet med samme periode i 2o22. Pr. 30. juni oppnådde Shimano en netto omsetning på NOK 14.63 milliarder.

Shimano kommenterer i rapporten – Selv om den sterke interessen for sykler ble nedkjølt etter hvert som det ble gjort fremskritt mot å komme tilbake til de daglige rutinene før covid-19 fortsetter interessen for sykler som en langsiktig trend -.

Positive signaler i det Europeiske markedet er at energiprisene faller noe og at folks tillit til økonomien synes å bedre seg.

Flere aktuelle artikler

  • Racing-gravel fra Bianchi

  • Sykkelproduksjon tilbake til Europa

  • Ny lov styrker forbrukervernet