Foto: Sykkelforum

Ny lov styrker forbrukervernet

Er du lei av å kjøpe og selge rabatter? Den nye prismarkedsføringsloven som kom 1. oktober gjør det viktigere for selger å forholde seg til før og nå-pris. Det blir også enklere og tryggere for forbruker å kjøpe.

Skrevet av: Pål Nilsen, Redaktør
31. oktober 2023
Lesetid: 4 min

Hva er egentlig en veiledende pris?

En veiledende pris er den utsalgsprisen til konsument inklusive merverdiavgift som er anbefalt av produsent eller importør. Prisen skal gi forhandler og konsument en forståelse for verdien av en vare eller tjeneste. Men hva gjenspeiler en veiledende pris egentlig? Bak en veiledende pris ligger det en rekke faktorer som påvirker. Råvarer, produksjon, emballasje, frakt, toll, avgifter, moms, finansiering, valuta, risiko, distribusjon, markedsføring, konkurranse og marginer er faktorer som skaper en veiledende eller anbefalt utsalgspris til konsument.

Vi kjøper og selger rabatter

Hva får man egentlig når man kjøper eller selger en vare som er nedsatt med 50% i forhold til veiledende pris? Det umiddelbare svaret er – halv pris! Men er det hele og det riktige svaret? Eller er sannheten at varen eller tjenesten aldri har kostet det dobbelte og at den veiledende prisen er satt kunstig høyt for å gi rom for rabatt? Det blir feil når oppmerksomheten omkring rabattens størrelse overskygger verdien av produktet. Hvor mange enheter er blitt solgt til den veiledende (eller villedende) prisen? Det er ingen som er tjent med å lure eller bli lurt. Derfor og av flere andre grunner har myndighetene gitt næringsdrivende en ny lov.

I eksemplet som vist i bildet tilhørende denne artikkelen står det «salg» etterfulgt av en pris, ingen prosentuell rabatt. Det står heller ingenting om hva sykkelen har kostet før og ingenting om veiledende pris. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at sykkelen har en pris-historikk som inneholder hele 4 forskjellige priser, men ingen av dem innenfor de siste 30 dagene. Derfor heller ingen definert rabatt, bare en pris som ikke engang sier noe om at den er nedsatt, annet enn de små bokstavene som sier «salg». Hvordan skal en kunde bedømme verdien av et produkt med en slik prissetting?

Ny lov om prismarkedsføring

Fra 1. oktober ble det innført nye regler for markedsføring av prisnedsettelser. Årsaken til at reglene endres, skyldes EUs moderniseringsdirektiv som nå er innført i Norge. Reglene er ment å styrke forbrukervernet og stiller tydeligere krav til næringsdrivende.

– Det er viktig at næringsdrivende gjør seg godt kjent med endringene. De må sette seg inn i hvilke plikter de har og hvilke rettigheter forbrukerne får, og sørge for at dette blir overholdt. Ved lovbrudd vil næringsdrivende risikere strengere reaksjoner enn tidligere, seier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Endringene oppdaterer dagens forbrukervernregler slik at de passer bedre i en moderne og digital forbrukerhverdag. De skal også sørge for at tilsynsorganene kan håndheve og reagere på regelbrudd mer effektivt. Det skal bli enklere å være forbruker.

Hva er nytt?

Dette er den største og viktigste endringen i forhold til tidligere praksis: Før et salg annonseres, må den næringsdrivende undersøke egen prishistorikk for å finne ut hvilken pris som er den laveste anvendte prisen de siste 30 dagene. Priser som har vært tilgjengelig for allmennheten de siste 30 dagene skal tas med i denne beregningen. Dette inkluderer blant annet priser som er tilbudt til medlemmer av kundeklubben. Kundeklubbtilbud anses for å være allment tilgjengelig, fordi det er enkelt for forbrukerne å få tilgang til disse prisene. Her er et eksempel på hvordan det virker i praksis:

«Du ønsker å markedsføre 20 % rabatt på en sykkel fra 1.november. Før salget starter koster sykkelen 20 000 kr. To uker tidligere hadde du dagstilbud på samme sykkel, hvor medlemmer av kundeklubben din – eller en annen gruppe av kunder – fikk kjøpe sykkelen til 15 000 kr. Dette er den laveste prisen du har anvendt på sykkelen de siste 30 dagene før salgsstart 1. november. Førprisen som markedsføres 1. november skal da være 15 000 kr. Rabatten skal beregnes ut fra denne prisen, slik at tilbudsprisen blir 12 000 kr» 

Eksemplet viser betydningen av å ha kontroll på salgshistorikken. I teorien – dersom du hadde lagt ut sykkelen i eksemplet med 20% rabatt til 16 000 kr, kunne du risikert å bli arrestert av kunden i etterkant. Kunden ville da kunne gjort krav på refusjon av 4 000 kr.

Det er lov å håpe den nye lovgivningen vil gjøre livet lettere for både kjøper og selger, men vi mistenker at det vil ta tid før loven håndheves. Vårt råd er at du som driver butikk innfører et stramt regime for kontroll av din pris-historikk for å unngå straff og dårlige kundeopplevelser.

Flere aktuelle artikler

  • Racing-gravel fra Bianchi

  • Sykkelproduksjon tilbake til Europa

  • Foto: VPG. Trygve Sande / Trans Madeira 2022

    Vertikal lekeplass på Oppdal