Sykkelsport Arendal

Bilde fra Sykkelsport Arendal

Klubbavtaler – ulønnsomt mas?

Klubbryttere utgjør en stor og sterk kjøpegruppe. Derfor er det nærliggende for en butikkeier å tenke at en klubbavtale må være veien å gå. Men hvor lønnsomt er det egentlig?

Skrevet av: Pål Nilsen, Redaktør
16. juni 2023
Lesetid: 3 min

Kjøpesterk gruppe

I landets mange sykkelklubber finnes syklister i alle varianter. Gamle og unge, lette og tunge. Noen er medlem av sosiale grunner, andre for å vinne neste sykkelritt. Felles for dem er at sykling er deres hobby og interesse.

Nordmenn er kjent for å bruke mye penger på sport og friluftsliv og syklister er intet unntak. Snarere tvert imot. Det er ikke uvanlig at klubbryttere eier både 3 og 4 sykler, mange av dem i de høyere prisklasser. Dessuten er en ivrig klubbrytter ofte i sin mest kjøpesterke og kjøpelystne alder, noe som gjenspeiles i sykkelritt der de største klassene har deltagere i alderen rundt 35-45 år. Birken presenterte en gang deltagernes antatte gjennomsnittlige årslønn og beregnet den til ca. kr. 700 tusen.

Dugnadsånd fortjener å bli verdsatt

Trond Gundersen, eller bare Sykkel-Trond, er eier av Sykkelsport i Arendal. Trond har mange års erfaring fra butikkdrift og er positiv til klubbavtaler og forklarer med sitt sedvanlige positive engasjement. – Jeg opplever at mange klubb-kunder er veldig lojale. Samtidig er det utfordringer knyttet til rabatter. Vi skal konkurrere med priser på nett og i tillegg gi rabatt til klubben. Men den positive dugnadsånden vi ser i enkelte klubber er noe vi ønsker å støtte ved å gi noe tilbake. En klubbavtale er dessuten mer enn bare rabatter på sykler. Det handler også om service. Vi tilbyr gode betingelser på service – spesielt om vinteren og oppfordrer folk til å komme når det er roligere.  Det blir vanskelig når alle kommer samtidig på våren. Vi stiller også opp på ritt og gir gratis service der. Vi har avtaler med Arendal Cycleclub og Arendal Triathlon Klubb og gir rabatter til Grimstad Sykkelklubb, Fevik og Froland.  Rynkeby-deltagerne får også en hyggelig service-pris. og vi sponser dem med litt penger fordi de representerer kreftforeningen.  Klubbrytterne er viktige fordi de representerer en av våre to største kundegrupper. Den andre gruppen er de som kjøper elsykkel for daglig bruk og pendling til jobben.

Gode og lojale ambassadører

Hva får man igjen for å inngå avtale med en sykkelklubb? I den grad klubben klarer å formidle avtalen til sine medlemmer vil det sannsynligvis ha en positiv effekt for begge parter. Butikken får flere kunder og kunden får en bedre pris, men man får ikke automatisk lojale kunder. Det ligger i folks natur at de er seg selv nærmest og handler der de finner det beste tilbudet. Og det er ikke gitt at det er lokalt. Så butikkeieren må gjøre mer enn å bare fokusere på rabatter. Service og tilstedeværelse er vel så viktig.

Som i eksemplet nevnt ovenfor er Sykkelsport Arendal til stede på sykkelritt og stiller gratis opp på service stasjoner. Å bygge gode og personlige relasjoner er vel så viktig. Gjør kunden til din ambassadør! Velg deg ut noen få personer som er positive bidragsytere til miljøet i klubben og gi dem det lille ekstra. Da vil du oppnå å styrke lojalitet og motivasjon. Du vil ha en forlenget arm inn i miljøet som promoterer din butikk og dine produkter.

Mindre marginer, mer volum eller omvendt

Rabatter er en del av det å drive handel på godt og ondt. Det har gått inflasjon i det. I det øvre prissegmentet kan man spørre:  Hvor mange sykler har butikken egentlig solgt til full pris? Er den veiledende prisen egentlig villedende? Uten å få tilbud om rabatt kan kunden nesten føle seg litt lurt. Ikke glem at det ligger mer enn bare et produkt bak prisen. Prisen gjenspeiler selvfølgelig produksjonskostnader, materialforbruk, emballasje, frakt, fortolling, ny frakt og ny montering. I tillegg kommer driftskostnadene, som er kostnader for oppbevaring på et lager, husleie for lokalene der sykkelen presenteres, finanskostnader, svinn, lønn til selger og – noe mange glemmer – et garantiansvar. Derfor er det så farlig å se seg blind på volum og å glemme at en bærekraftig virksomhet må ha en marginal eller i det minste et godt dekningsbidrag – også ved salg til et lokalt og lojalt klubbmedlem. Vår konklusjon er – ja det er mye mas, men klubbavtaler er lønnsomt om det gjøres riktig.

Flere aktuelle artikler

  • Racing-gravel fra Bianchi

  • Sykkelproduksjon tilbake til Europa

  • Ny lov styrker forbrukervernet