Birk Sport Oslo

Ketchup effekt i markedet

Martin Norgård i Birk Sport melder om ubalanse i supply chain i Asia. Samtidig ser han både utordringer og muligheter i et marked som fortsatt preges av usikkerhet.

Skrevet av: Pål Nilsen, Redaktør
1. mai 2023
Lesetid: 7 min

Sykkelforum er regelmessig i dialog med sentrale aktører i bransjen. Det gir førstehånds informasjon om dagens situasjon og nyttig kunnskap for både kjøper og selger. Martin Norgård Vermundsberget i firmaet Nordgård Sport AS som står bak Birk Sport er tett på det norske og internasjonale sykkelmarkedet og har inngående kunnskap om situasjonen hos produsenter i Asia. I Norge har Birk Sport gjennomgått store endringer de siste 3 år. Les Martins beskrivelse av situasjonen og hans klare mening om hva myndighetene kan gjøre for å fremme bruk av sykkel.

Martin Norgård Vermundsberget

Tett på markedet: Martin Norgård Vermundsberget

Kan du beskrive prosessen rundt endringene dere gjorde da flere butikker ble lagt ned og ny virksomhet ble etablert?

I årene 2015 til 2019 var Birk Sport eid 51% av Advanced Sport International. Advanced Sport international var blant annet distributør og leverandør av Fuji sykler verden rundt. Birk Sport hadde solgt Fuji sykler siden 1999 og var en av de største distributørene på Fuji sykler i hele verden, og desidert størst i forhold til innbyggere. Avtalen og eierskap av Advanced Sport ga Birk Sport bedre vilkår på kjøp av sykler og prioritering. I årene 2017-2019 var sykkelbransjen tøff både i Norge og i hele verden. Dette førte til slutt til at Advanced Sport gikk konkurs i slutten av 2018. Birk Sport hadde også utfordringer med et tøft marked i Norge. I hele 2019 forsøkte ledelsen i Birk Sport å finne en god løsning for videre drift, men med en eier og hovedleverandør som var konkurs var situasjonen umulig.  Da ny virksomhet skulle startes av den opprinnelige grunder familien Norgård var det ønskelig med færre butikker for å sikre lønnsomhet og tilgjengelige ressurser. Vi fortsatte da med de 2 beste butikkene, samt fokus på å bygge nettbutikken videre. I januar 2020 etablerte vi derfor det nye selskapet med fullt eierskap i Norgård familien.

I dag 3 år senere har har vi hatt god vekst og lønnsomhet i alle avdelinger.

Hva var bakgrunnen for avviklingen av Fuji?

Når Fuji gikk konkurs i 2018 ble merket overført fra det teamet Birk Sport hadde jobbet med siden 1999 til et helt nytt team. Ledelsen i Birk Sport sin lojalitet og tillit var mot det opprinnelige teamet. Når vi skulle starte opp på nytt i 2020 ønsket vi nye og et bredere sortiment av varemerker, og valgte å ikke fortsette med Fuji. Birk Sport har fortsatt en konto hos Fuji, så vi kan fortsatt kjøpe Fuji sykler, men vi har ikke de samme gode prisene og betingelsene vi forhandlet tilbake i 1999. Vi i Birk Sport som har jobbet med Fuji sykler siden 1999 har fortsatt et spesielt og positivt forhold til Fuji sykler. Syklene var utrolig bra, godt priset, og ledelsen bak Fuji i perioden fra 1999 -2018 var som en stor sykkelfamilie som vi følte oss en del av.

I dag er Birk Sport sin nest største leverandør samme mann som representerte Fuji til Birk Sport fra 1999 til 2018, og vi har fortsatt svært gode priser og betingelser. Så jeg tenker at historien for vår del er et godt eksempel på at menneskene er viktigere enn varemerkene.

Hva er status på Birk som house brand?

Birk som husmerke fortsetter i stor grad. Vi har redusert kolleksjonen noe på tilbehør og utstyr i tråd med endringer i markedet. På andre siden har vi økt kolleksjonen kraftig på elsykler. Birk som varemerke er forventet å representere ca ¼ av den totale omsetningsmålet for 2023 på 110 MNOK eks.mva. Birk som varemerke gir kundene våre de nyeste trendene, sykler og utstyr tilpasset norske forhold, og svært konkurransedyktige priser da vi importerer direkte.

Hvorfor valgte dere å bli importør/ distributør for BMC

BMC representerer eksklusivitet og ypperste kvalitet. Merket passer godt inn i vår portefølje av ulike merker som vårt highend varemerke. Dette er for kunder som søker det lille ekstra på sin sykkeltur takket være BMC sin innovasjon, design og produkt utvikling,

Selges BMC primært i egne kanaler? Hvor mange forhandlere har dere?

BMC selges kun i egne kanaler. Birk Sport er åpne for å finne en dyktig fagbutikk forhandler på vestlandet og trøndelag distriktet som kan selge BMC i sitt lokalmarked. Vi vil jobbe parallelt med denne forhandleren i det norske markedet for å ytterligere bygge BMC i det norske markedet.

BMC sykler

BMC: Dette er for kunder som søker det lille ekstra på sin sykkeltur – sier Martin Norgård Vermundsberget

Hvordan har covid-perioden påvirket virksomheten?

Vi har hatt en kraftig vekst i etterspørsel av våre varer og tjenester under Covid perioden i likhet med resten av sykkelbransjen.

Hvordan er den generelle tilgjengeligheten p.t.?

P.t. er det god tilgjengelighet på sykler. Vi oppleverer nå en ketchup effekt i markedet. Supply chain løsner, butikker, fabrikker og lagere er fulle av sykler.

Samtidig er det fortsatt ubalanse i supply chain i Asia, så det er hele tiden justeringer, forsinkelser og kanselleringer. Det gjelder å ha god dialog og avtaler med leverandørene slik at man kan kontrollere leveringer.  Utviklingen på varelagere i markedet vil være svært påvirket av etterspørselen i markedet nå som våren nærmer seg. Hvis folk handler sykler i normal grad mener jeg vi kommer til å få en fornuftig balanse. Dog hvis etterspørselen synker betydelig pga dagens økonomi vil det ble for mange syklene på markedet. Sykler er et luksusprodukt for mange, men kan samtidig være kostnadsbesparende. Det gjelder altså å ha de riktige syklene. Vi vet mange butikker merker lavere etterspørsel, men fasiten finner vi de neste 3 mnd.

Timingen er inne nå for norske befolkningen til å selge bil nr 2 og bruke sykkel til jobb og hverdag.

Hvordan tror du tilgjengeligheten i bransjen vil utvikle seg framover? Er det lys i tunellen?

Foreløpig er det god tilgjengelighet på sykler i markedet. Butikkene, varelagere og sykkelfabrikkene har høye varelagere.

Hvordan opplever du den generelle situasjonen i bransjen akkurat nå?

Markedet preges fortsatt av mye usikkerhet. For bare 6-9 mnd siden var det for lite sykler på markedet, nå er det for mange. Vi som driver sykkelbutikker må fortsatt bestille sykler 1-2 år frem i tid og best mulig forutse etterspørsel. Vi håper årene fremover gir mer stabilitet.

Hva kan myndighetene gjøre for å fremme bruk av sykkel? 

Vi mener bestemt at alle sykler og sykkelreperasjon bør være momsfritt.

Hovedårsaken til dette er følgende:

 • Norge og EU har klima målsetninger som skal nås. Foreløpig er vi på etterskudd. Bruk av sykkel som transport i hverdagen gir betydelig mindre Co2 utslipp enn både bil- og kollektiv transport. Momsfritak på sykler vil redusere kostnaden for å bruke sykkel og derfor øke antall sykkelturer, samt redusere Co2 utslipp. Det er ganske enkelt.
 • Momsfritak på reperasjon vil fremme gjenbruk og reparasjon istedenfor å kjøpe nytt. Det reduserer produksjon av nye artikler og mindre avfall.

Støttende argumenter:

 • Helsefordeler ved mosjon
 • Redusere kø på veier, parkering på arbeidsplass
 • Presedens og sammenligning i forhold til momsfritak elbil. Elbilen har hatt momsfritak i mange år. Grunnlaget tilbake i sin tid var for å støtte produksjon av elbiler i Norge. Grunnlaget eksisterer ikke lenger, og har ikke aldri gjort det av betydning. Argumentene for å gi momsfritak for elbil i dag er mange av de samme som momsfritak på sykler, bare effektene er i mange tilfeller forsterket ved bruk av sykkel fremfor elbil.

Hvis vi oppsummerer alle hoved- og støttende argumenter, er det ganske enkelt. Å fortsette med moms på elsykler og reparasjon gir høyere økonomiske inntekter kortsiktig, mens det motsatte forbedrer både miljøet og befolkingens helse og økonomi. Det store spørsmålet blir hva regjeringen vil prioritere. Birk Sport er miljøfyrtårn og vil gjøre det vi kan for å fremme sistnevnte.

—————-

Sykkelforum støtter Martin’s synspunkt på momsfritak for sykler og sykkelreparasjon og vil drive aktiv lobbyvirksomhet i tiden som kommer for å gi vårt bidrag til påvirkning av beslutningstagere. Nye artikler om teamet vil komme på regelmessig basis.

Hva mener du om momsfritak for sykler?

Flere aktuelle artikler

 • Miika Enroos – Canyon Bicycles Finland Oy

  Kongen av netthandel

 • Tradisjonell modell med rekordomsetning

 • Alternativer til Shimano - microSHIFT

  Gyllene tider for alternativer til Shimano