Sykkelmekaniker på sykkelverksted

Er din mekaniker lønnsom?

Å ha en heltidsansatt sykkelmekaniker byr på noen utfordringer. Har du kontroll på hvor mye din mekaniker egentlig må generere i rene arbeidspenger? Vi har gjort regnestykket for deg!

Skrevet av: Pål Nilsen, Redaktør
4. mai 2023
Lesetid: 2 min

De aller fleste butikker som selger sykler tilbyr også verkstedtjenester. Unntakene er Biltema, Coop og andre som selger sykler i det absolutte bunnprissegmentet. En ansatt kommer som kjent til en pris. For rene sykkelbutikker og i enda større grad for rene verksteder er det en utfordring med tanke på den korte sesongen.

Et relevant og viktig spørsmål er derfor: Tjener du penger på din mekaniker? I større butikker kan en mekaniker oftest konsentrere seg om bare en ting – å skru sykler. I mindre butikker er mekanikeren gjerne også sykkelselger.

Det store regnestykket

La oss leke med noen – ikke absolutt nøyaktige – tall som gir gode indikasjoner og vel verd å ta til etterretning.

Om vi tar utgangspunkt i at din mekaniker har en brutto årslønn på kr 500.000,- koster han deg ca 500,- kr pr. time hvis vi forutsetter 230 arbeidsdager pr år med 37,5 timers arbeidsuke.

For det tilkommer en rekke kostnader for deg som arbeidsgiver i tillegg til lønnen. Feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, pensjonsordninger og kursvirksomhet i tillegg til kostnaden ved sykdomsfravær og ineffektivitet som private gjøremål i arbeidstiden og annen dødtid som kaffe og røykepauser.

La oss videre ta utgangspunkt i at du tilbyr dine verkstedstjenester til kr 700,- + mva ( kr 875,- inkl. mva ) så ser det på papiret ut som om du «tjener» 200,- kr/t på din mekaniker. Men regnestykket slutter ikke der. Sesongen er kort og mekanikeren har sjeldent 7,5 effektive timer pr. dag i høysesong og er langt mindre effektiv i 4-5 lange høst og vintermåneder.

1 million i rene arbeidspenger

Med mindre din mekaniker er usedvanlig effektiv og leverer et dagsverk som gir en omsetning på på godt over kr. 5000,- i rene arbeidspenger så er han ikke god butikk. Dette med utgangspunkt i at han koster deg mer enn kr 800.000,- pr. år og med tanke på at kanskje så mye som 90% av omsetningen kommer i en 8 måneders periode. En god tommelfingerregel er derfor at en god, effektiv og lønnsom mekaniker bør skru inn minst en million kroner i året.

Det skal legges til at de fleste mekanikere gjør mer enn å skru. De holder orden på verktøy og lagerbeholdning, kommuniserer med kunder, tar telefonen, svarer på e-post og selger reservedeler og tilbehør. Det bidrar til et mer nyansert bilde. Og hvem vet, kanskje er mekanikeren også en super sykkelselger. Likevel må man tenke seg godt om før man skriver en fulltids helårs arbeidsavtale med en sykkelmekaniker.

Det perfekte scenario ville være å ha en sesongarbeider som kommer i Mars og slutter igjen i Oktober, år etter år. Men hvor finner man godt kvalifiserte kandidater som kan inngå sånne avtaler?

Flere aktuelle artikler

  • Foto: The Service Course, Wilmslow

    Less is more – stemmer det?

  • SykkelForum lanseres

    Vi tar pulsen på sykkelbransjen!

  • Digital omstilling for fremgang

    Nye tider, nye utfordringer i 2023